Νέα ΕΣΠΑ

Μείνετε ενημερωμένοι

"Συνέργειες & Δικτυώσεις": Επιδότηση έως 55% για συστάδες επιχειρήσεων (Clusters)

ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΕΩΣ 55% ΓΙΑ ΣΥΣΤΑΔΕΣ ΕΙΠΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (CLUSTERS)

Προκήρυξη καθεστώτος ενισχύσεων «Συνέργειες και Δικτυώσεις» του αναπτυξιακού ν. 4399/2016

 

Περιοχή εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα

Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται με το συνολικό ποσό των 100.000.000 € 

Προϋπολογισμός ύψους επένδυσης: 250.000 € 

Ποσοστό ενίσχυσης: επιδότηση 20% – 55% ή επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης ή επιδότησης του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης 

Έναρξη επιλεξιμότητας δαπανών: από την ηλεκτρονική υποβολή της πρότασης

Διάρκεια υλοποίησης επένδυσης: Σύμφωνα με τον εκάστοτε απόφαση υπαγωγής με δυνατότητα παράτασης έως 3 έτη.

 

Γράφει ο Απόστολος Χριστοδουλάκης

 

 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ – ΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 

 • Δικαιούχοι του παρόντος καθεστώτος ενισχύσεων είναι φορείς διαχείρισης επιχειρηματικών συστάδων (cluster), δηλαδή δικτύων επιχειρήσεων, στα οποία μπορούν να συμμετέχουν ερευνητικά/εκπαιδευτικά ιδρύματα (πανεπιστήμια, δημόσιοι και ιδιωτικοί οργανισμοί έρευνας και ανάπτυξης, Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ. κ.λπ.), που δραστηριοποιούνται σε περιφερειακό επίπεδο και έχουν θεματική εστίαση. Οι επιχειρηματικές συστάδες διευθύνονται και συντονίζονται από φορέα διαχείρισης με νομική προσωπικότητα.
 • Στις επιχειρηματικές συστάδες που υπάγονται στο παρόν καθεστώς πρέπει να συμμετέχουν τουλάχιστον:
 1. έξι (6) επιχειρήσεις για επενδυτικά σχέδια που πρόκειται να υλοποιηθούν στην Περιφέρεια Αττικής ή στο Νομό Θεσσαλονίκης, ή 
 2. τέσσερις (4) επιχειρήσεις για επενδυτικά σχέδια, που πρόκειται να υλοποιηθούν στους λοιπούς νομούς της επικράτειας
 • Οι επιχειρήσεις - μέλη του φορέα διαχείρισης πρέπει να είναι υφιστάμενες επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες ή έχουν υποκατάστημα στην ελληνική επικράτεια κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης υπαγωγής.
 • Οι φορείς διαχείρισης πρέπει να είναι επιχειρήσεις εγκατεστημένες στην ελληνική επικράτεια κατά τη χρονική στιγμή έναρξης εργασιών του επενδυτικού σχεδίου και να έχουν μία από τις ακόλουθες μορφές:
 • Εμπορική εταιρεία, Συνεταιρισμός, Αγροτικοί Συνεταιρισμοί (ΑΣ), Ομάδες Παραγωγών (ΟΠ), Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις (ΑΕΣ), επιχειρήσεις που λειτουργούν με τη μορφή Κοινοπραξίας με την προϋπόθεση καταχώρισής τους στο ΓΕΜΗ, υπό ίδρυση επιχειρήσεις, με την υποχρέωση να έχουν ολοκληρώσει τις διαδικασίες σύστασής εντός της
 • προθεσμίας η οποία τάσσεται στην απόφαση υπαγωγής.

 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

 • Κατασκευή, επέκταση, εκσυγχρονισμός κτιριακών εγκαταστάσεων και διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου. 
 • Αγορά ή χρηματοδοτική μίσθωση και εγκατάσταση καινούριων σύγχρονων μηχανημάτων μεταφορικών μέσων εσωτερικής διακίνησης
 • Μεταφορά τεχνογνωσίας, 
 • Συστήματα διασφάλισης ποιότητας, προμήθεια και εγκατάσταση λογισμικού και συστήματα οργάνωσης της επιχείρησης
 • Μισθολογικό κόστος 
 • Δαπάνες για συμβουλευτικές, νομικές, λογιστικές Υπηρεσίες 

 

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων 31/1/2019

Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε άμεσα στο 2105758594 τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (κος Τσακός)

Προσθήκη σχολίου

Βεβαιωθείτε ότι εισάγετε τις (*) απαιτούμενες πληροφορίες, όπου ενδείκνυται. Ο κώδικας HTML δεν επιτρέπεται.